Selasa, 20 Maret 2018

Opini

BEGITU SEMPITKAH SURGA UNTUK KITA TEMPATI BERSAMA?

※ Sikap kontradiktif sebagian kalangan terhadap bentuk-bentuk aktivitas untuk memuliakan nabi Muhammad ﷺ di hari kelahirannya dapat dipahami sebagai bentuk kecintaan dan kekhawatiran kalangan tersebut terhadap saudara mereka sesama muslim yang melakukannya agar tetap berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam sikap isrof atau berlebih-lebihan seperti ummat-ummat terdahulu yang melampaui batas dalam memuja-muja nabi mereka hingga memper-tuhan-kannya. 

※ Alhamdulillaah, Muhammad ﷺ tetaplah sebagai nabi dan rasul dalam pandangan muslim manapun, baik yang menolak maupun yang menyelenggarakan ceramah Islam, pembacaan sejarah kehidupan nabi dalam bahasa daerah (dikili), berdzikir dan berdoa di mesjid, aksi damai, dan segala bentuk aktivitas positif lainnya dalam rangka milad rosul. Begitulah posisi tawar rukun iman, mau seramai apapun orang Islam mengistimewakan nabi pada hari kelahirannya, Muhammad ﷺ tetaplah seorang nabi dan tidak akan dijadikan Tuhan.

※ Mustahil bagi seorang muslim yang hanif akan melakukan perkara haram atau syubhat seperti pesta dansa, tiup lilin/trompet, festival karaoke, jamuan minum khamar, judi, dsb dalam mengekspresikan kecintaannya kepada manusia mulia nabi Muhammad ﷺ. Kita sama sepakat bahwa itu semua tindakan melampaui batas. 

※ Kesombongan terhadap pemahaman atau sikap kaku dalam pengambilan ijtihad tertentu hingga disertai lontaran tuduhan 'ahli bid'ah sesat' terhadap saudaranya hanya karena perkara ikhtilaf dalam cara berekspresi untuk menunjukkan kecintaan dan pengistimewaan kepada nabi maka sungguh sikap tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya hubb terhadap sesama pecinta nabi dan tidak menunjukkan adanya ihtirom terhadap ulama-ulama besar yang memiliki ijtihad berbeda. Saudaraku, jika engkau hanya seorang pengikut ustadz di majelis yang itu itu juga maka sehebat apakah ilmu seorang 'pengikut ustadz' dibanding ulama besar yang ijtihadnya menjadi pegangan orang yang engkau tuduh sesat itu?

※ Bagi seorang saudara se-aqidah yang memiliki rasa cinta pasti akan mencari 1000 alasan pembenar mengapa saudaranya memilih sikap berbeda. Bila dia tidak menemukan alasan yang tepat maka dia akan mencari 1000 alasan lagi agar dia bisa membuat saudaranya nyaman dalam pilihannya. Namun bila isi kepalamu adalah ampas kedengkian dan tahi kesombongan maka 1000 perbuatan baik pun yang dilakukan oleh saudaramu tidak akan pernah ada dalil untuk perbuatannya. Batasan kalian hanyalah ada dan tidak ada di zaman nabi. Kalau tidak halal, ya haram. Perbuatan apapun hanya dapat ditimbang dengan 'qõlallaah dan qõlarrosul'. Ijma dan qiyas menjadi terasa asing sebagai pertimbangan. Terlalu sulitkah untuk menemukan satu alasan saja bagi kalian untuk tidak menggampangkan lontaran-lontaran tuduhan sesat, ahli bid'ah, kulla dholalah finnar kepada saudara seiman yang dengan itu cukup membuat lisan kalian berat mengucapkannya, tidak bermuka masam, dan hati kalian menjadi lebih lapang?

※ Siapakah yang anda cela sebenarnya? Panitia yang telah mengundang seorang penceramah untuk menyerukan wajibnya mencintai nabi? Naif sekali engkau, wahai saudara! Atau yang anda cela adalah mereka yang telah dengan ikhlas membuatkan penganan-penganan sederhana untuk disedekahkan kepada jamaah mesjid itu? Tega benar engkau, wahai saudara. Atau para pembaca kisah kehidupan nabi yang kelelahan hingga lalai sholat subuh itu, ya? Nah, kalau itu maka mari kita sama-sama menasehati mereka dengan tegas karena lalainya mereka dari sholat subuh, tidak karena mereka membacakan kisah nabi. Walau bagaimanapun itulah sekecil kemampuan kontribusi mereka dalam syiar agama ini. Afwan, atau barangkali celaan antum juga diarahkan kepada ulama-ulama yang menjadi rujukan penyelenggara maulud? Sungguh keterlaluan! Semoga saja tidak demikian.

※ Izinkan aku mengakui satu hal dengan tulus. Inilah pengakuanku, sungguh kalian adalah saudara-saudara kami yang sangat pintar dan tegas dalam misi dakwah yang kalian sebut gerakan pemurnian. Namun tidakkah kalian memahami bahwa maknanya berbeda antara kepintaran dan 'kearifan', berbeda juga maknanya antara ketegasan yang kaku dan 'kebijaksanaan' yang penuh kelembutan?
Bukankah juga ummat Islam pernah memiliki sejarah tragis perpecahan hingga hal yang lebih mengerikan pernah terjadi karena hilangnya sifat lembut dan sikap arif di kalangan khawarij, mu'tazilah, murji'ah yang dikenal banyaknya hafalan dalil dan Qur'an mereka?

※ Di majelis kajian kalian yang meski hanya menggelar pendapat-pendapat hukum dari ulama tertentu tanpa mengakomodir seutuhnya kitab karya ulama yang berbeda dari ulama rujukan kalian, tapi saya sangat yakin para ustadz manapun tidak akan mendoktrinasi para anggota majelisnya untuk saling membenci dan mencela dalam konteks perbedaan ijtihad karena adanya kaidah bahwa Al Ijtihad Laa Yanqudhu bil Ijtihad (Suatu Ijtihad tidak bisa dimentahkan oleh Ijtihad lainnya),” dan “Laa inkara fi masaail ijtihadiyah (tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah).”

※ Jika boleh memberi saran mohon engkau anggap saja apa yang saudara-saudara kalian lakukan dalam menggaungkan syiar maulid nabi adalah perkara ghairu mahdhoh semata. Atau kalau boleh, kalian anggap saja sebagai al-'urf sekedar untuk menjembatani kasih sayang antara kita semua. Akan tetapi jika mereka telah berani menjadikan perkara itu sebagai ibadah mahdhoh, ayo kita perangi mereka sama-sama. Saudaraku, turunkanlah sedikit kadar semangat antum dalam hal ijtihad, dan mari kita naikkan kadar semangat itu dalam perkara-perkara yang telah qoth'iy. Jangan urai tali kasih antara sesama muslim hanya kerana persoalan ijtihad yang tidak bisa dipaksakan sama, tapi antusias-lah dalam memberantas kefasikan dan kemaksiatan yang ramai di sekitar. Saya juga yakin ustadz manapun dalam keterbatasan ilmunya tidak akan berani menyesatkan saudara mereka yang berbeda, karena para imam atau ulama terdahulu yang menjadi rujukan mereka kerap mencontohkan sikap yang sangat bijak dalam perbedaan bahkan sampai merubah ijtihad mereka saat memasuki daerah yang mengamalkan madzhab imam atau ulama tertentu untuk menghargai sang imam meski sang Imam telah wafat.

※ Tidak hanya tersinggung sebenarnya yang dirasakan oleh saudara-saudara kalian ketika berbagai tuduhan mengerikan itu terlontar kepada mereka, bahkan rasanya sulit menggambarkan rasa sakitnya ketika ukuran-ukuran kesesatan itu terlalu kalian sederhanakan seperti pada standar kesombongan yang kalian ukur dari celana cingkrang dan tidak cingkrang. Begitupun stempel ahlu sunnah dan ahlu bid'ah yang terukur dari 'ngacir dan tidak ngacir' setelah sholat fardhu, jabat tangan dan tidak jabat tangan seusai sholat atau berdoa. Rasanya seperti terhina sebagai orang yang terstempel dengan gelar 'ahli' bid'ah hanya oleh standar-standar itu hingga rasa-rasanya hadits kebanggaan kalian '... kulla dholālatin fin-NĀR' itu semata-mata hanya untuk saudara-saudara kalian yang tidak mau mengikuti 'gaya' kalian. Wahai saudara, saya hanya ingin kita semua merenungkan tentang luasnya surga. Ukurlah bila kalian sanggup? Tidak sanggup kan? Maka janganlah menunjukkan sikap yang seolah-olah mengesankan bahwa SURGA ITU TERLALU SEMPIT UNTUK DITEMPATI BERSAMA. Padahal boleh jadi mereka yang kalian tuduh itupun cukup berkeringat bahkan berdarah-darah mengajak orang beramar ma'ruf nahi munkar karena meyakini surga itu terlalu luas jika hanya ditempati oleh segelintir orang. Ayo hitung jumlah kalian! Anggap saja hanya kalian yang ada di surga! SEMUNGIL ITUKAH SURGA, wahai saudaraku?! ALLAHU AKBAR!!! 😥

※ Bila konteks pengistimewaan hari 'Asyura oleh Yahudi karena Allah ﷻ telah menyelamatkan nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun yang kemudian hak itu diambil oleh Rasulullah untuk kaum muslimin dengan melaksanakan puasa sunnah kalian tolak sebagai qiyas untuk mengistimewakan nabi pada hari kelahirannya, maka sebaiknya jangan pula membawa konteks ibadah mahdhoh berupa sholat fardhu seperti haramnya menambah rakaat pada sholat fardhu digunakan sebagai qiyas untuk meng-istimbath dengan kesesatan saudara kalian yang mengada-adakan amalan pada wilayah ghairu mahdhoh. Bukankah kita juga selalu dipahamkan bahwa ada dua kebaikan bagi ijtihad yang benar, dan tetap ada satu kebaikan untuk ijtihad yang salah.

※ Saudaraku, janganlah membuat orang menjadi curiga bahwa ternyata kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini hanyalah disebabkan oleh ulah murid-murid yang belum selasai belajar seperti kita dan menutup mata terhadap bab Adabul Ikhtilaf. Murid-murid yang lebih bangga ber-ashobiyah daripada saling menghargai dan menghormati. Murid-murid yang hanya bangga dengan ustadz di kalangan mereka sendiri, padahal ustadz-ustadz yang mengajar di majelis-majelis itu tidak sepicik ini dalam menunjukkan perbedaan. Sungguh kami kenal siapa ustadz kalian. Mereka cukup bijak dan tidak kasar seperti ini. Ayo menolehlah sejenak ke kiri dan ke kanan, lihatlah anak-anak yang terabaikan ketika hanya mengenal artis-artis korea dan lupa akhlak nabi mereka, remaja-remaja kita terjerumus dalam perayaan sesat valentine day, pemuda-pemudi kita sedang tergilas oleh dahsyatnya liberalisme, dan kaum muslimin yang terperangkap dalam gaya hidup hedonis. Ayo, gandeng tangan saudara kalian dan melangkahlah ke depan walau tempat berpijak langkah kaki tak sama. Persatuan itu wajib, jangan kuras energi untuk perkara sunnah dan bukan sunnah.

#Muhammad ﷺ
Wallāhu a'lam bish-showāb.

Siyasah

NABI, POLITIK DAN KEKUASAAN

● Kedudukan mereka sebagai utusan Allah menuntut para nabi dan rasul harus bersentuhan dengan proses politik dan kekuasaan demi menegakkan misi tauhid.

● Mempengaruhi, menekan, bahkan mengelola kekuasaan itu sendiri adalah upaya politik para nabi demi membumikan konstitusi rabbaniyyah.

● Maka boleh dikatakan bahwa kerja politik itu adalah pekerjaan mulia, karena itu adalah pekerjaan para nabi.

● Mengelola kekuasaan demi tersebarnya kemaslahatan adalah pekerjaan paling agung dalam pandangan agama.

● Memperalat kekuasaan demi kepentingan sesaat hingga kezaliman merajalela, itulah tindakan sesat yang telah membuat Firaun dan Namrudz menemukan tempat abadinya dalam Jahannam.

● Jadi, kehinaan dan kemuliaan tidak ditentukan oleh proses politik dan posisi kekuasaan, tapi oleh cara dan sikap pribadi serta nilai yang kita perjuangkan dalam meraih atau mengelola kekuasaan.

● Berpolitiklah dengan tidak semata mengejar posisi, tapi dengan menunjukkan sikap politik yang meng-edukasi, maka dalam posisi apapun dirimu tetap terhormat.

● Berkuasalah dengan nilai-nilai profetik. Hadirlah dalam pikiran dan perasaan setiap orang dan jadilah sumber kekuatan mereka. Fitrah kepemimpinan itu adalah keadilan, maka tampillah dengan fitrah itu di segala tempat dan keadaan. Kebencian tidak harus menghilangkan sikap adil dan kecintaan tidak mesti menonjolkan sikap berlebihan.

● Sejarah politik para nabi dan rasul begitu kaya dengan narasi yang mengandung moral value yang pantas menjadi referensi sikap politik dan cara mengelola kekuasaan, di antaranya :

☪ Nabi Ibrahim yang mengajarkan keberanian, kecerdikan, dan konsistensi dalam mem-pressure kekuasaan.
☪ Nabi Musa yang mengajarkan tentang pentingnya ketegasan dan kekuatan melawan kekuasaan batil.
☪ Nabi Yusuf yang mengajarkan profesionalisme dan adab meminta jabatan. 
☪ Nabi Sulaiman yang mengajarkan seni mengelola kekuasaan dengan kearifan dan kebijaksanaan.
☪ Nabi Muhammad ﷺ yang mengajarkan tentang mengelola kekuasaan dengan multiple intelligence. 

Wallahu a'lam.

Tazkiyyah : Pemenang Yang Bijak

PEMENANG YANG BIJAK

Orang cerdas dan bijak akan memilih menjadi pemenang tanpa berdebat dengan 2 jenis lawan :

1. Orang yang lebih tahu (pintar), dan
2. Orang yang sok tahu (merasa pintar).

Untuk menjadi pemenang di hadapan orang yang lebih tahu (pintar), maka ambillah KEUTAMAAN (fadhilah) sebanyak-banyaknya dari mereka, yaitu keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menjadi orang berilmu, dan keutamaan menghormati orang berilmu. Hanya dengan mendengarkannya maka kita telah mendapatkan 3 poin penting dari dirinya. Kemenangan kita adalah keuntungan yang kita peroleh dari dirinya.

Untuk menjadi pemenang di hadapan orang yang merasa pintar atau sok tahu padahal bodoh, maka ambillah sebanyak-banyaknya HIKMAH dari keadaan mereka, yaitu hikmah selamat dari kebodohonnya, hikmah selamat dari kesombongannya, hikmah selamat dari kesesatannya, hikmah selamat dari kebenciannya, hikmah selamat dari kesia-siaan, dan hikmah tidak menyebarnya virus kejahilan. Hikmah yang kita peroleh tidak ternilai harganya oleh apapun. Itulah kemenangan kita di hadapan para tukang debat yang bodoh.

Debat secara umum akan menghilangkan keberkahan ilmu. Telah disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ 

“Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya.” (HR. Bukhari, no. 4523; Muslim, no. 2668) 

“Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dalam Kitab al-Adab, hadits no 4167. Dihasankan oleh al-Albani dalam as-Shahihah [273] as-Syamilah) 

Nabi Sulaiman ‘alaihissalam berkata kepada putranya: 
“Tinggalkanlah mira’ (jidal/jadal, sawala, berdebat karena ragu-ragu dan menentang) itu, karena manfaatnya sedikit. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara.” 

Di antara cara berdebat yang diajarkan dalam Al-Qur’an adalah teladan dari Nabi Ibrahim yang mendebat argumentasi yang batil dengan argumentasi bantahan yang benar dan akurat berdasarkan pada sebuah kajian yang telah mencapai kebenaran : 
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya(Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan(kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan : “Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,” orang itu menjawab “Saya dapat menghidupkan dan mematikan,” lalu Ibrahim kembali berkata “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat,” lalu orang itu terdiam. (QS. Al-Baqarah[2] : 258) 

Hindari berdebat jika : 

1. Takut lidah tergelincir 
2. Hanya untuk pamer ilmu 
3. 'Ujub 
4. Menyerang pribadi lawan debat 
5. Tidak memahami masalah 
6. Khawatir terjadi amarah dan permusuhan 
7. Sombong 
8. Takabbur 
9. Taklid 
10. Membahas perkara yang sia-sia 
11. Tidak memiliki ilmu dan dalil 
12. Memiliki rasa benci 
13. Logika yang lemah 
14. Mengandung fitnah dan ghibah 
15. Memiliki dendam 

Wallahu a'lam.

Tazkiyyah : Cara Allah Berkomunikasi

CARA ALLAH ﷻ 'BERKOMUNIKASI' DENGAN HAMBA-NYA


Sensasi beragam rasa yang hadir dalam diri manusia hanyalah efek dari setiap situasi yang ia hadapi || Situasi itulah yang merupakan bahasa kauniyah Tuhan yang diterjemahkan alam untuk manusia.
Rasa senang, sedih, malu, kecewa, khawatir, lapang, sempit, depresi, dan segala tekanan batin adalah spontanitas alamiah dalam perasaan hati II Rasa itu bisa dicerna oleh akal atau hawa nafsu berdasarkan referensi yang terekam dalam benak manusia.
Situasi yang terus hadir dan masalah yang selalu datang menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan hamba-Nya || Sehingga agar bahasa respon manusia terhadap bahasa Tuhan-Nya dapat berkembang maka manusia tidak boleh berhenti belajar untuk memperkaya referensi.
Melakukan tadabbur ayat Qur'an, menyelami kehidupan para nabi dan orang sholeh, mendatangi majelis para ulama rabbani, dan memilih sahabat yang dekat dengan Allah || Itulah cara terbaik memperkaya referensi untuk melahirkan respon dalam bentuk amal yang terpuji.
Manusia yang merespon bahasa kauniyah Tuhan dengan syukur, sabar, dzikir, doa dan prasangka baik berarti telah memilih bahasa Taqwa || Sedangkan manusia yang merespon dengan sikap kufur, bakhil, hasud, dengki, amarah, kata-kata tercela, dan prasangka buruk berarti ia telah memilih bahasa Fujur.
Wallahu a'lam.

Senin, 12 Maret 2018

Politik Dan Dakwah


POLITIK, LADANG DAKWAH DI ANTARA CELAAN DAN APATISME
Tanggapan Atas Celaan Terhadap Da’i Yang BerpolitikBerpolitik dalam rangka mengefektifkan misi dakwah sungguh mulia dan memuliakan.  
Berdakwah semata-mata untuk memuluskan misi politik sungguh  hina dan menghinakan.

"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (kepada Allah).” (Q.S. Al-An'am: 162-163)

Ayat di atas memiliki makna tauhid yang dalam. Setiap jiwa yang memahami dengan yakin ayat ini maka dalam setiap gerak kehidupannya senantiasa memiliki tujuan meninggikan Allah. Islam adalah agama yang syumul (sempurna), mustahil bagi Islam bila tidak kompatibel dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari urusan di tempat tidur hingga urusan di istana kekuasaan, mulai dari urusan buang air kecil hingga urusan di pelaminan, Islam layak dihadirkan sebagai pedoman nilai asasi bagi seorang muslim. Betapa sempurnanya ajaran agama ini hingga seorang imuwan besar barat harus menulis dalam bukunya : “The future religion of educated, cultured and enlightened people will be Islam” (George Bernard Shaw).

Bahkan berbagai cabang fiqih tak dapat berjalan efektif bila peran siyasi ummat Islam tidak dijalankan secara serius. Tak terbayangkan bila visa haji dipersulit penguasa, pengumpulan zakat tidak di dorong melalui kebijakan politik, konstitusi membuka ruang kebebasan pernikahan bagi kaum LGBT, dan produk halal/haram tidak dibuat regulasi. Apa jadinya negeri berpenduduk mayoritas muslim ini bila adanya demikian.

Penolakan tegas terhadap sikap yang memisahkan antara kehidupan dunia dan agama (sekularisasi) terkandung nyata dalam ayat tersebut. Kompartementalisasi yang menjadi ruh pemikiran sekularisme menganggap bahwa kompartemen duniawi tidak menyatu dengan kompartemen ukhrawi, padahal kedua kehidupan itu memiliki hubungan yang erat. Apa yang kita lakukan di dunia akan memperoleh ganjarannya di akhirat. Nabi bersabda: “Dunia adalah sawah ladangnya akhirat”, artinya apa yang kita lakukan di dunia, akan kita petik hasilnya di akhirat kelak.

Demikian halnya politik, tak boleh dibiarkan berbenturan dengan nilai-nilai ke-ilahi-an. Politik adalah sarana efektif dalam rangka menegakkan aturan-aturan ketuhanan. Politik sebagai sebuah alat dakwah harus menunjang rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran rahmatan lil ‘alamin. Rekonstruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama itu sendiri. Gerak kehidupan manusia di berbagai bidang tidak lepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Siapa yang mendominasinya, maka merekalah pengendalinya.

LADANG AMAL ITU ADALAH POLITIK (DA’WAH SIYASAH).
Ketika sekumpulan orang dengan cita-cita yang sama hendak meng-organisir langkah perjuangan mereka dengan berbagai ijtihad yang mereka yakini dapat berkontribusi (meski belum seberapa) untuk mengembalikan kehormatan agama, maka mereka ibarat bahan baku yg menjadi bagian nyata dari bangunan agamanya. Bila ada bahan baku yang bermasalah, maka harus diperbaiki, dikuatkan atau diganti dengan yang lain. Mereka memahami keterbatasan mereka hingga harus benar-benar secara efektif dapat mengeksplorasi potensi-potensi individu untuk dapat diarahkan dan menggerakkan. Sedangkan kedudukan, kekuasaan, dan materi sebagai efek perjuangan adalah sekedar wasilah atau sarana yang harus terus diberdayakan untuk mengantarkan perjuangan menuju pada tujuan meninggikan kalimat Allah.
Namun jika sebuah cita-cita itu masih terus terjebak dalam pikiran dan kata-kata, maka konsep dan teori sehebat apapun tidak akan berarti sama sekali bagi bangunan agamanya. Ibarat bahan mentah yang terus berada di tempatnya, menjadi sampah, membusuk, dan akhirnya usang bersama jiwa pemiliknya. Konsep al-harakah (pergerakan) memastikan setiap potensi yang dimiliki baik materil dan non materil, waktu, tenaga, pikiran, harta benda dan jiwa terberdayakan secara sinergis bagi tujuan yang dicita-citakan.

Mengapa politik?
Politik itu ibarat panglima. Para pengendalinya memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jika mereka (kaum sepilis) yang hanya segelintir saja dapat bekerja pada medan juang strategis ini, mengapa ummat Islam sebagai komponen bangsa yang memiliki segmentasi masyarakat terbesar di negeri ini tidak mengambil bagiannya? Politik adalah satu di antara sekian banyak wasilah yang dapat meneguhkan tujuan-tujuan dakwah. Sedemikan pentingnya urusan ini, politik sangat menentukan arah dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan berbagai aspek kehidupan lainnya dalam masyarakat modern sehingga harus menjadi bagian dari urusan penting individu maupun kelompok atau jamaah.

Pemahaman komprehensif terhadap teori dan sejarah politik Islam akan membawa aktivisnya pada keteguhan gerak dalam menghadapi segala mihnah yang bisa menghambat jalan perjuangan. Sebaliknya, pemahaman yang tidak utuh terhadap hakekat politik justeru akan menimbulkan gagal paham terhadap politik secara umum sehingga memunculkan banyak stigma dan persepsi negatif yang menyebut politik itu kotor. Padahal politik kotor adalah persoalan mental pelaku, bukan strategi perjuangan dan bukan pula tujuan dari politik itu sendiri.

Dalam kancah politik praktis kami tidak hendak memperdagangkan simbol-simbol, karena bagi kami simbol adalah identitas untuk membedakan jati diri kami dengan yang lain. Jika ada pendapat yang menyudutkan cara kami maka itu adalah tuduhan subyektif orang itu sendiri. Kamipun tidak merasa layak memperjual-belikan citra, karena hal itupun telah terkoyak. Kami menyadari bahwa politik adalah medan perang eksistensi nilai serta jati diri dan setiap peperangan pastilah memakan korban, karena pilihan jalan ini adalah pilihan untuk berhadap-hadapan dengan lawan. Seperti berhadap-hadapannya antara al-haq wal batil.

Kini kami hanya bisa mengandalkan cinta dan kerja untuk dikhidmadkan bagi ummat. Agama ini bukan hanya milik satu atau segelintir orang. Kami yakin banyak yang bekerja untuk agama ini. Kami merasa wajib bersama yang lainnya untuk berjuang walau dengan pilihan jalur dan metode yang berbeda. Kami ingin mengambil bagian pada wilayah ini.

Dakwah yang kami pahami tidak hanya terbatas pada retorika di mimbar-mimbar jumat, ceramah dari kampung ke kampung,  kuliah subuh dan kultum, safari dakwah dan kajian agama, seminar dan diskusi di gedung-gedung kampus serta tulisan ilmiah di kolom-kolom media. Tetapi dakwah juga mencakup kefahaman dan keyakinan yang utuh tentang jalan yang ditempuh, juga mencakup  kesinambungan amal perbuatan (amal mutawassil) yang akan terus meneguhkan kedudukannya di jalan perjuangan.

Betapa beratnya menghadapi pertarungan yang dipenuhi oleh makar dan ranjau-ranjau duniawi. Betapa susahnya mempertahankan prinsip ideologi ini di tengah makin berkecamuknya arus liberalisme dan sekularisme yang meyelusup ke dalam pikiran saudara-saudara se-agama. Betapa letihnya bertahan pada medan amal ini di tengah kencangnya badai westernisasi yang terus menggilas orang-orang yang dicintai. Mulai dari sahabat karib, tetangga, keluarga dekat, anak-anak bahkan para aktivis dakwahpun tidak sedikit ambruk di medan perang non-fisik ini. Entah apalagi yang akan terjadi pada mereka bila tiada lagi yang concern mengawal dan melindungi kepentingan dan kehormatan ummat ini. Walau amal ini dipandang remeh di mata para pencela kami, maka setidaknya sebagian kecil dari kepentingan ummat ini telah dan terus diperjuangkan meski ada juga pihak yang menentangnya. Inilah yang sedikit itu:
·     Undang – undang Sisdiknas
·     Undang – undang Perbankan Syariah
·     Undang – undang Jaminan Produk Halal
·     Undang – undang Polri (poin tentang Polwan berjilbab)
·     Memperjuangkan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina di parlemen
·     Jumlah pengembalian uang gratifikasi tertinggi ke KPK, dan
·    Usaha-usaha lainnya yang diperjuangkan melalui amanah di kementerian dan kepemimpinan di  daerah. Segala usaha itu dipastikan tidak mengganggu esksistensi ummat agama lain.

Jika ada pihak yang meminta agar medan juang ini ditinggalkan sebagai pilihan jalan dakwah, maka beri kami waktu untuk memastikan dulu bahwa siyasah ‘ammah telah berjalan di atas prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan kepentingan ummat. Kami juga perlu memastikan bahwa siyasah syar’iyyah hadir bukan sebatas memberi warna corak politik berbangsa dan bernegara, tapi juga harus menjamin kenyamanan ummat dalam beribadah dan bermuamalah.  Setiap lini pelaksanaan negara baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dapat dipastikan prakteknya tidak akan memberi kerugian terhadap ummat apalagi dijadikan sebagai alat untuk menekan, membubarkan, dan mengkriminalisasi.

Bila para pencela itu dapat meyakinkan kami terlindunginya kepentingan dan kehormatan ummat di negeri ini, maka in syaa Allah kami siap membubarkan barisan ini, atau bila para pencela itu dapat menunjukkan ikhtiar nyata dan sungguh-sungguh bagi segala hajat dan kepentingan ummat ini, maka kami siap membersamai mereka di jalur dakwah mereka bila seandainya ladang garapan amal tak dapat saling dipertukarkan.

Dalam konteks kekinian  ketika medan jihad hanya menyediakan beberapa ruang amal, maka jalan yang kami tempuh ini adalah pilihan berdasarkan apa yang kami pahami. Pada ijtihad di jalan inilah kami merasakan pahit getir melawan batil, bertahan dari berbagai makar dan permusuhan, berperang melawan fitnah dan opini sesat, menangkal konspirasi, menghadapi tekanan, celaan, dan sumpah serapah dari manusia-manusia berkelas hingga rakyat jelata. Itulah tantangan-tantangan yang tidak kami temukan di tempat-tempat sholat kami dan tidak akan pernah kami alami jika diri ini hanya terus berkutat dan berdiam diri di tempat-tempat dzikir dan pengajian, di rumah dan di ruang-ruang kerja yang sejuk. Rasulullah sendiripun mendistribusikan lebih dari separuh aktivitasnya justeru di luar mesjid karena di sanalah perjuangan nyata dan sesungguhnya dari dakwah yang beliau emban.
Jalan ini mengajarkan kami tentang kesabaran dan kerja keras yang tidak hanya sekedar bermodalkan militansi buta, namun karena jalan ini menuntut sikap jiddiyyah (keseriusan), mujahadah (kesungguhan) dan istoqomah (konsistensi) dalam berjuang.

BEGINILAH KAMI MEMAHAMI DAN MEMAKNAI TABIAT JALAN INI
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta (QS al-Ankabut : 2-3).
Setiap muharrik jalan perjuangan akan mengalami proses ri’ayah sebagai sebuah sistem seleksi alamiah untuk menaikkan kelas atau untuk memisahkan antara yang baik dan tidak baik atau untuk mengeluarkan yang kotor dari sekumpulan yang bersih.  Jalan perjuangan dakwahpun memiliki tabiat itu. Inilah diantaranya:
Mihnah atau tribulasi, Itulah cobaan berupa bencana. Penolakan keras, pengejaran, penindasan, penyiksaan bahkan pembunuhan adalah resiko yang dihadapi oleh para pejuang dan pendukungnya di masa silam, kini dan kelak di masa-masa mendatang. Ada yang bertahan dan ada yang terpental. Ada yang selamat dan ada yang syahid di atas jalan ini. Patah dan tumbuh lagi, hilang kemudian berganti lagi. Pejuang yang membela hari ini, boleh jadi menjadi penentang yang paling ganas di kemudian hari. Begitulah tabiat jalan ini kami pahami.
Harta, kedudukan, kehormatan, dan perhiasan dunia lainnya adalah ujian terhadap syahwat. Siapa yang mengalaminya maka beresiko untuk tumbang, siapapun dia, meskipun seorang 'abid yang menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah sepanjang malam, karena para pejuang dakwah bukanlah sekumpulan malaikat. Bila mereka tak berdosa lagi dan tak pernah berbuat salah maka pastilah orang-orang akan memberi panilaian yang berlebih-lebihan hingga mengarah pada pengkultusan yang menyesatkan. Ketahui pula bahwa nafsu syahwat dan nafsu amarah-lah yang menyebabkan seorang pejuang yang tadinya membela kini berpaling menjadi pencela. Penyakit wahn dan lemahnya aspek ubudiyah menjadi biang dari segala kerapuhan. Semakin kami meneguhkan iman ini, semakin berat pula terasa ujian yang datang silih berganti.
Kebencian, permusuhan, penghinaan, hujatan, ejekan dan sumpah serapah dari para pencela akan menjadi riyadhoh kesabaran, ketahanan dan kematangan mental bagi para pejuang-pejuang dakwah. Bila ada pejuang dakwah yang membalasnya dengan cara yang sama maka itulah mereka yang tercerabut dari sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang tak ada bedanya dengan para pencela. Sungguh bagi mereka yang berdiri pada barisan para pencela, kami hanya memiliki doa terindah bagi mereka.

Semua perkara di atas adalah keniscayaan di atas jalan para pejuang. Jalan ini tidak ditaburi bunga-bunga harum, tetapi merupakan jalan sukar dan panjang. Sebab antara hak dan batil ada pertentangan yang nyata. Begitu pula antara para penggerak kebaikan dan para penentangnya ada perbedaan sikap dan pandangan yang tajam. Jalan perjuangan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan memikul beban berat. Jalan ini memerlukan kemurahan hati, pemberian dan pengorbanan tanpa mengharapkan hasil yang segera. Semuanya diserahkan kepada Allah. Bahkan para pejuang barangkali tidak akan pernah menyaksikan hasilnya sampai ajal menjemput mereka. Sebaliknya bagi para pejuang sejati terkadang hanya akan bertemu dengan para pemusnahnya, para penghalangnya, dan para pencelanya. Itu adalah persoalan biasa yg selalu terjadi di masa silam, dan akan terus berulang di zaman ini.

BIJAKLAH MENILAI PARA HIZBIYYUN
Memang benar-benar mengerikan bila dalam barisan para pejuang dakwah ini ada yang niatnya menyimpang karena dunia. Tercemarnya niat oleh tarikan dunia adalah sebuah kemusyrikan kecil. Itu merupakan kejahatan aqidah. Ketika para pegiat dakwah telah memilih jalan berjuang dalam satu ‘perkumpulan’ (ormas, partai atau apapun namanya) maka jalan juang itu hanyalah wasilah yang menjadi pilihan mereka seperti kita memilih profesi kita sebagai guru, dosen, pegawai, anggota dewan atau profesi lainnya. Kemudian dari profesi itu kita menjalankan ‘uslub’ untuk menerapkan nilai-nilai keyakinan kita, entah karena kita digaji atau semata-mata karena ketulusan. Setiap pejuang bergerak dengan membawa sebuah niat yang terpateri dalam hati mereka. Niat itu yang akan mejadi urusan pribadinya dengan Tuhan. Bukankah tidak seorangpun pantas menilai isi hati manusia karena kalbu mereka tersimpan di balik dada mereka? Bukankah kita sendiripun sebenarnya tidak layak memberi penilaian bahkan terhadap hati kita sendiri ketika melakukan sebuah amal? Sungguh hanya Dia-lah yang Maha Mengetahui setiap isi hati hamba-Nya. Karena adanya iman, kami memiliki rasa takut terhadap penyakit ria, sum’ah dan ‘ujub ketika beramal di hadapan pandangan mata manusia. Tetapi haruskah kita meniggalkan amal itu hanya karena takut ria padahal manusia-manusia yang menyaksikan itu juga kelak menjadi saksi kita di hadapan pengadilan Allah atas kebaikan yang kita lakukan dan bukankah rasa khawatir itu menjadi tanda hidupnya iman kita? Olehnya itu biarlah perkara hati ini menjadi hak Allah untuk menilainya.

Tak ada memang kesempurnaan sejati selain kesempurnaan zat Yang Maha Mulia. Kami begitu takut bila dosa ini lahir karena syahwat, dan berlindung dengan sungguh-sungguh bila dosa ini karena kesombongan kami, na’uudzu billahi min dzaalik!
Sufyan ats-Tsauri pernah memberi nasehat :
Setiap maksiat yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya, tetapi setiap dosa yang timbul dari sikap sombong tidaklah dapat diharapkan ampunannya; karena kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongannya, sedang kesalahan Adam As berpangkal dari syahwat.

Manhaj atau sistem beserta aturan di jalan perjuangan ini telah ditetapkan. Prosesnya juga telah disusun, mulai dari tahapan ta’rif (pengenalan), takwin (pembentukan), dan tanfidz (pengorganisasian).  Jalan ini mengharuskan kami untuk terus berjalan tanpa henti dan memikul beban-beban berupa tugas-tugas yang harus dijalankan. Apapun yang terjadi pada proses dan ikhtiar serta niat-niat kami itu maka sepenuhnya diserahkan kepada Allah dan kami selalu ber-husnuzhon pada setiap taqdir-Nya. Man proposes, but God disposes.

Kamipun memahami hikmah yang terkandung dibalik ungkapan peribahasa ‘nila setitik merusak susu sebelanga’. Namun sekotor apapun penilaian orang terhadap kami maka tidak boleh menjadi alasan kita untuk menyurutkan langkah dan berputus asa. Karena para pejuang yang berbekal iman tidak boleh melanggar larangan Allah seperti dalam firman-Nya:
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS.Ali ‘Imran:139)

Allah juga memberi larangan dalam firman-Nya:
“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).

Kami tidak ingin mengajarkan ummat menuduh sembarangan, apalagi serampangan. Bila ada sekelompok orang berjenggot dan bergamis menggorok leher musuh-musuh mereka karena menolak bergabung, maka kami akan tetap berprasangka baik terhadap orang-orang berjenggot lainnya. Bila ada seorang bernama ‘Abdullah’ dituduh meledakkan bom, maka kami akan tetap berprasangka baik terhadap setiap muslim. Tentu kurang elegan ketika kita menangkap pelaku zina atau pembunuh yang beragama Islam, kemudian kita menumpahkan kebencian kita kepada semua orang Islam. Sikap meng-generalisir adalah sikap yang keliru dan merupakan sebuah kebodohan emosional dan kebuntuan logika.
­­­­­_______
Bila ada pejuang atau pendukung di jalan ini berbalik arah menjadi pencela, maka sesungguhnya itu sangat mengecewakan kami.

Bila ada pejuang atau pendukung jalan ini berubah menjadi pelaku kejahatan, maka itu di luar kehendak dan kuasa kami.

Bagi mereka yang apatis, biarkan saja kami bekerja, saksikan dan nikmati saja dengan santai.

Bagi saudaraku yang telah berpaling…, kembalilah… kami masih merindukanmu dan tak pernah berhenti mendoakanmu.

Bagi yang terus mencela, sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.

Maafkan kami…
Inilah jalan kami…

Bila kalian merasa tidak terusik dengan pilihan jalan kami, maka dukunglah…

Bila kalian melihat kami tidak bersungguh-sungguh atau bila tindakan kami telah menyimpang maka peringatkanlah kami dan beri kami motivasi, bukan celaan…

Bila kalian bertambah benci dengan kami atau dengan apa yang kami ijtihadkan, maka mohon izinkan kami untuk tetap menjadi saudara kalian dalam iman dan Islam.

Bila kalian masih tidak puas juga maka ‘diamlah’, jangan ganggu kami dan biarkan kami bekerja dengan kayakinan kami, lanaa a’maalunaa walakum a’maalukum. Cukup denganDiam’ kalian, maka sungguh itu telah cukup menjadi kontribusi tertinggi kalian bagi jalan juang kami.

Beginilah jalan juang ini mengajari kami menata masa kehidupan yang amat singkat dan mempersiapkan kematian yang pasti dekat.
***

Senin, 26 Februari 2018


DO’A MENYEMBELIH HEWAN 'AQIQAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَللّهُم‍َّ رَبِّىْ, هَذِهِ عَقِيْقَةُ ... بِنْ.... دَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِ...بن....مِنَ النَّارِ
Artinya:    Ya Allah, wahai Tuhanku, hewan ini adalah aqiqah untuk….bin… (sebutkan namanya), dimana darahnya (hewan) adalah menebus darahnya (anak), dagingnya (hewan) untuk menebus dagingnya (anak), tulangnya (hewan) adalah untuk menbus tulangnya (anak), kulitnya (hewan) adalah untuk menebus kulitnya (anak) dan bulunya (hewan) untuk menebus rambutnya (anak). Ya Allah, hendaklah Engkau menjadikan aqiqah ini sebagai tebusan untuk….bin…. (sebutkan namanya) dari neraka.

===============================================================================

DO’A WALIMATUL ‘AQIQAH


بِسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيمِ, وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِناَ محمّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ, اَللّهُمَّ اُعِيْذُهُ بِالْوَاحِدِ الصَّمَدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ حَسَـدٍ. اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْـطَانِ الرَّجِيْمِ. اَللّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا اْلوَلَدَ وَلَدًا صَالِحًا. اَللّهُـمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ السَّـلاَمَةَ فِى الدُّنْياَ وَالدِّيْنِ وَنَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ وَالْبَرَكَةَ فِى اْلعِلْـمِ وَارْزُقِ الْمَرْزُوْقِيْنَ. اِلَهِى اِنَّكَ قَدْ عَلَّمْتَ اَدَمَ اْلاَسْمَاءَ كُلَّهَا وَقَدْ اَمَرَنَا نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْسـَانِهَا فَهَا نَحْنُ نُسَمَّى هَذَا الْوَلَدَ بِاسْمِ يُنَاسِبُ اَهْلَ الْبَيْتِ (......) اِلَهِى اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ اْلإِسْلاَمِ وَعَلَى كَلِمَةِ اْلإِخْلاَصِ وَعَلىَ دِيْنِ نَبِيِّناَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْـمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اَللّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ لِسَاناًذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَبَدَنًاصَابِرًا وَزَوْجَةً تُعِيْنُنَا فِى الدُّيْنَا وَاْلآخِرَةِ. وَنَعُوْذُبِكَ يَا رَبَّنَا مِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيْناَ سَيِّدًا وَمِنِ امْرَاَةِ تُشَيِّبُنَا قَبْلَ وَقْتِ الْمَشِيْبِ وَمِنْ مَالٍ يَكُوْنَ عَذَابًا لَّنَا وَوَبَالاً عَلَيْنَا وَمِنْ جَارٍ اِنْ رَّآى مِنَّا حَسَنَةً كَتَمَهَا وَاِنْ رَّآى مِنَّا سَيِّئَةً اَفْشَاهًا.  اَللّهُـمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا عَقِيْقَتَنَا رَبَّناَ,  بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحمَ الرَّاحِمِـيْنَ.
واَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمـِيْنَ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga rahmat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, teriring keluarganya, dan sahabatnya. Ya Allah, aku memohon perlindungan untuk anak ini (sebutkan nama sang bayi yang di aqiqahi) kepada Tuhan yang maha esa lagi Tuhan tempat meminta dan bergantung dari jahatan setiap orang yang dengki. Aku memohon perlindungan untuk ibu anak-anak dan keturunannya dengan Zat Engkau dari syetan yang terkutuk. Ya Allah, hendaklah Engkau menjadikan anak ini menjadi anak yang shaleh atau sholehah.
Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu keselamatan dunia dan agama, kami memohon kepada-Mu penambahan dan keberkahan dalam ilmu, dan limpahkanlah rizki kepada orang-orang yang berkah mendapatkan rizki. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam, dan sungguh Nabi-Mu Muhammad SAW telah memerintahkan kepada kami agar memberi nama kepada anak ini dengan nama yang layak di negeri ini (sebutkan nama anak).
Wahai Tuhanku, kami dipagi hari di atas kesucian Islam, di atas kepastian ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad Saw, dan di atas agama bapak kami Ibrahim sebagai orang yang cenderung kepada kebenaran lagi yang tunduk (kepada ajaran) dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, dan istri yang menolong kami dalam urusan dunia dan urusan akhirat.
Dan kami berlindung kepada-Mu, wahai Tuhan kami, dari anak yang kepada kami sebagai tuan, dari istri yang menyebabkan tumbuh uban sebelum usia layak beruban, dari harta yang menjadi siksaan dan bencana bagi kami, dan dari tetangga yang bila melihat kebaikan kami, maka ia menyimpan dan bila ia melihat keburukan kami maka ia menyebarkan. Ya Allah, terimalah aqiqah kami, wahati Tuhan kami, dengan rahmat-Mu wahai Tuhan paling penyayang di antara para penyayang. Dan segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.
- (Arti doa di atas tidak perlu dibaca lagi jika sudah dibacakan bahasa Arabnya) -

Ya Allah, kami bersyukur kepada Mu yang telah mengurniakan seorang anak perempuan kepada pasangan ini (________________________). Ya Allah, karuniakanlah kepada kedua orangtua anak ini hidayah, petunjuk dan taufik Mu agar mereka berdua dapat menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada mereka ini dengan keimanan dan takwa kepada Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka berdua kekuatan dan keyakinan untuk mendidik dan membesarkan anak ini menjadi hamba yg taat dan patuh kepada perintah Mu. Bimbinglah mereka berdua diatas jalan yang Engkau ridhoi.
Ya Allah, rahmatilah anak ini (___________). 
Sesungguhnya telah Engkau catatkan kebaikan, keburukan, rezeki, jodoh, ajalnya dan segala yang Engkau lebih mengetahuinya. Ya Allah, jika keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, kami memohon kepada-Mu ya Allah, Maha Suci Tuhan yang Arasy-Nya terletak di langit, yang memperlihatkan kekuatan-Nya di bumi, yang menjalankan segala lautan, yang meperlihatkan kekuasaan di api neraka, yang meperlihatkan rahmat-Nya di dalam surga, yang telah mengangkat tujuh petala langit dan menetapkan tujuh petala bumi dengan kudrat-Nya, Maha Suci Engkau yaa Allah, yang tidak ada tempat untuk bergantung dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan melainkan kepada Engkau semata-mata, maka Engkau tukarkanlah sebagaimana Engkau menukarkan malam kesiang dan siang ke malam, segala keburukan itu dengan segala kebaikan, segala kesulitan dengan kemudahan, segala penderitaan dengan kebahagiaan, segala kegagalan dengan kejayaan, segala kemudharatan dengan kesejahteraan dan segala kehinaan dengan pujian.
Ya Allah, selamatkan anak ini dan Engkau peliharalah hatinya, matanya, telinganya, mulutnya tangannya, kakinya dan seluruh anggota tubuhnya daripada gangguan syaitan dan bala tentaranya.
Ya Allah, karuniakanlah kepada anak ini iman yang sempurna. Kesehatan badan, dilapangkan rezekinya seluas langit dan bumi. Memiliki budi pekerti yang baik dan akhlak terpuji. Menjadi hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah-Mu.

Yaa Allah yaa Lathief, berkahilah hajatan walimatul aqiqah ini, jauhkanlah dari segala keburukan dan jadikanlah setiap kebaikan di dalamnya menjadi sedekah. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu kepada kedua orangtua anak ini. Jadikanlah anak ini menjadi anak yang sholehah  sebagai penyejuk hati dan penyedap pandangan mata kedua orangtuanya. Hiasilah anak ini dengan kelembutan hati dan keindahan bertutur kata. Jauhkan hatinya dari benih-benih kesombongan, kedengkian dan ketamakan. Masukkanlah ia dalam generasi yang tidak meninggalkan sholat, taat dan berbakti kepada kedua orangtuanya serta berguna bagi dakwah agama-Mu. Bila ia lalai ketika baligh, jangan biarkan ia terlepas jauh dari genggaman-Mu. Bila ia lupa dan tersesat, jangan Kau padamkan cahaya hidayah-Mu untuknya. Tuntun dan bimbinglah ia, yaa Allah.